ציורים אחרונים

לאחר שברוריה ז"ל חלתה היא החליתה לחזור לצייר. היא ציירה רק שלושה ציורים, צבע שמן על נייר. המוטיבים היום פרחים בגינה שלנו באלעזר.

שביל בגינה
פרחים בגינה
אדנית פרחים

 אלכסנדר אבידן 2020

050-8573108