נופים

ברוריה ז"ל עשתה את הציורים שהייתה בבית ספר. היא יצרה את הנופים בעזרת חתיכות קטנות של דפים ממגזנים מודבקים על נייר.

קיץ

קיץ

צחיחה

צמחיה

שלג

שלג

פריחה

פריחה

זריחה

זריחה