i-rfdNXs6-X3.jpg
yeudim_transparent5.gif

לברוריה אבידן ז"ל היה סגנון ייחודי. הוא שילב עיצוב מודרני ועדכני עם מסורת. היא החליטה לעצב פרטי יודאיקה תחת המותג "יעודים", שזה רומז על מוצרים יהודים ייעודיים. המוצרים כוללים ברכה להדלקת נרות שבת, צלחת להבדלה, כוס מיוחדת לשבירה מתחת לחופה וגביעה לטקס הקידושין (ראה למטה). חלק מהפריטים ניתן לרכוש (ראה עמוד "מכירות"). באתר האינטרנט של "יעודים" ניתן למצוא יותר פרטים על המוצרים. כדי להגיע לאתר של יעודים יש ללחוץ כאן.

 

מוצרים

bracha new.jpg
glassbreak2.jpg
blackclosed.jpg
havdalah.jpg